Confidera Syd AB

 

 

Organisationsutveckl.

Utbildning

Affärsutveckling

Att anlita en konsult innebär ofta en investering som man vill ska betala sig. Confidera åtar sig därför endast de uppdrag där vi är övertygade om att kunna tillföra ett mervärde. Våra konsulter är tränade att se helheten i organisationer och har stor erfarenhet av förändringsarbete, utbildning och rådgivning inom såväl små som stora företag.

Avgörande frågor för ett företags framgångar utgörs idag bland annat av mer effektiv kommunikation inom den egna organisationen. Confidera förmedlar kunskap, modeller och redskap för att göra företag mer framgångsrika.

Exempel intressanta artiklar

1. Tillväxt i mogna företag
2. Växtkraft Mål 3 – Miljoner till utbildning – Länk till artikeln
3. Transport, logistik och outsourcing – En lönsam sammankoppling?Läs df-fil 125 KB