Confidera Syd AB

 

Confidera Syd AB

Confidera Syd har sedan slutet av åttiotalet framgångsrikt arbetat med ett hundratal företag varav många är börsnoterade. Våra kunder är framför allt verksamma inom etablerad industri.

Rekrytering

Confidera Syd är specialiserade på rekrytering av starka ledare med oslagbar kompetens, som kan skapa konkurrensfördelar och bestående resultat.

Affärsutveckling

Confidera Syd analyserar och föreslår strategier som stärker våra uppdragsgivares konkurrenskraft.

Confidera Syd AB
Norra Vallgatan 66
S-211 22 Malmö
Tel: (+46) 040-78009
Fax: (+46) 040-301047
info@confidera.com